Bylo to cool 🐑 díky všem, kdo přišli!⚡Buřanka dostala svému jménu – blesk udeřil do stromu pouhých 60 metrů od místa, kde jsme měli stánky. Naštěstí se nikomu nic nestalo a událost všechny docela nabila😉

🐺 Stánek Šelmy.cz: I přes osobní zkušenosti s vlčími škodami na ovcích jsme pozvali zástupce této ochranářské organizace. Přišlo nám to správné. Spousta věcí k diskusi, otevřená výměna názorů a první kroky k porozumění. Díky!

🎵 Muzika Zbujnik: Autentická dřevjana muzika zpříjemnila atmosféru písněmi z místních samot a okolí. Byli jste úžasní, velké díky!

🐑 Ovčí kadeřnictví: Ne všechny ovce jsou ostříhané (úder blesku vyřadil elektřinu), ale těm, které jsme stihli, to sluší. Obrovské díky našim střihačům, podavači ovcí a třídičkám vlny!

🏔️ Gruňský Ledovec: Návštěva místního spolku hooodně potěšila. Děkujeme za vaši silnou a početnou účast!

🐴 Koně: Velké poděkování patří všem ženám na koních, které přišly a udělaly akci ještě pestřejší. Svezly na nich všechny malé i velké návštěvníky, kteří měli zájem, a ohlas měly veliký!

Poděkování ❤️: Děkujeme obci Staré Hamry, že to celé organizuje. Vážně, díky každému, kdo přišel a pomáhal, nebo jen tak s námi sousedsky pobyl. Bez vás by to nebylo ono. Jsme vám za to vděční!