PODZIM NA FARMĚ

S příchodem chladu na počátku listopadu se náš život na ovčí farmě překlápí do zcela nového rytmu. Jak ubývá teplých dní, přeháníme své stádo ovcí z okolních pastvin na naši farmu, připravujeme se na chladnější období a zahajujeme v našem chovu ovcí důležité kroky, které rozhodnou o tom, jak úspěšný bude příští rok.

Prvním důležitým úkolem podzimní péče o zvířata je třídění ovcí a vytváření harémů pro naše berany. Tato fáze je klíčová pro kontrolu chovu a genetické diverzity naší stáda. Pečlivě vybíráme, které ovce budou sdílet pastvinu s konkrétními berany, abychom dosáhli optimální plodnosti ovcí a zdraví jehňat. Je to složitý proces, který vyžaduje plánování, pozorování ovcí a nezbytnou pozornost ke všem detailům.

Dalším důležitým krokem je odčervování ovcí a odběr krve pro zdravotní kontroly. Kontroly provádíme pravidelně a a o stav našich ovcí pečujeme průběžně. Zdraví našich ovcí základem dobrého odchovu, proto je naší prioritou. Parazitární infekce jsou častým neduhem volně se pasoucích i chovaných zvířat a odčervování zajišťuje, že naše stádo zůstane zdravé a vitální, což je klíčové pro kvalitní výkrm a chov jehňat, které jsou zase základem budoucího stáda v dalších letech. Tato spirála se opakuje každý rok.

S příchodem listopadu totiž provádíme také pečlivý výběr nejlepších jehnic a beránků pro rozvoj našeho chovu pro příští sezónu. Tato fáze je velmi důležitá pro dlouhodobou udržitelnost naší farmy. Vybereme ty nejsilnější, nejzdravější a nejlepší jedince, kteří budou přinášet kvalitu našeho stáda do toho budoucího. Je to náročná práce, ale věříme, že to stojí za to.