Zemědělství je na jednu stranu svobodné a na druhou svázané přebujelou byrokracií. Jsou tomu 2 měsíce, co jsem zahájil zemědělské podnikání a neustále papíruji, lítám po úřadech, eviduji… Pro všechny kdo uvažují, že by začali podnikat v zemědělství, v oboru chovu hospodářských zvířat, jsem napsal článek o tom, na co se můžou připravit.

Na webu najdete příručky, které se zahájením podnikání v zemědělství zabývají (například Ministerstvo zemědělství vydalo vlastní příručku Jak začít podnikat v zemědělství), ale nikde jsem nenašel nic komplexního a praktického, co by mě připravilo na byrokratickou realitu – co všechno je potřeba mít, vést, registrovat…

Sám jsem si zjišťoval informace jen pro středně velký konvenční chov ovcí (ekologičtí zemědělci mají administrativu ještě náročnější), takže nelze vyloučit, že chovatelé skotu či drůbeže pojedou podle něčeho trochu jiného (nemluvě o zelinářích, sýrařích….). Upozorňuji, že v článku vycházím jen ze své vlastní zkušenosti. Pokud se sami neradi přehrabujete v zákonech, vyhláškách a nařízeních a chcete mít vše najisto, doporučuji kontaktovat nějakého zkušeného a ověřeného zemědělské poradce nebo poradenskou firmu.

Zápis do registru zemědělského podnikatele

Zápisem do registru zemědělského podnikatele všechny povinnosti začínají. Avšak už před zápisem byste měli mít hotový a schválený havarijní a pohotovostní plán, mít registrovanou stáj, založený a vedený registr zvířat atd.


Živnostenský úřad je snad nejlepší úřad na kterém jsem kdy byl – úředníci se na vás usmívají, vše jde vždy rychle a bez problémů. Za zápis do registru zaplatíte 1000 Kč a do měsíce vám přijde krásné barevné osvědčení. To je vše, začátek je příjemný :-)

Registrace stáje, stájový registr a evidence zvířat

Registrace stáje, vedení stájového registru a evidence zvířat je samozřejmost, i když nepodnikáte v zemědělství a nežádáte o žádné zemědělské dotace (SAPS, LFA, AEO, PVP…). Nemá smysl se o tom tady rozepisovat, všechny informace naleznete na webu Českomoravské společnosti chovatelů.

A přidám pár tipů – jestli se nechcete hned ze startu zbláznit a na každé narození, nákup, přesun či porážku zvířete vyplňovat tajný číselný kód a posílat poštou (načež obdržíte dopis s šifrou, že váš kód byl akceptován, nebo taky ne), zřiďte si přístup na Portál farmáře (přihlašovací údaje získáte na agenturách pro zemědělství a venkov). Evidenci si pak můžete vést v registru zvířat elektronicky. Elektronická verze sice není příliš intuitivní (ze začátku se vám možná bude hodit poměrně dobře zpracovaná příručka), ale je to rozhodně rychlejší a levnější, než posílat poštou.

Havarijní plán

Havarijní plán je dokument, který popisuje nakládání se závadnými látkami (hnůj, nafta, oleje), hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich následků. Havarijní plán musí být zpracovaný v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. a schválený příslušným vodoprávním úřadem.

V praxi existují dvě možnosti, buď kontaktujete nějakého zemědělského poradce, který vám havarijní plán vyhotoví (cena od 1 do 4 tis. Kč), nebo si ho zpracujete sami – pokud máte malou farmičku s několika zvířaty, není to nic těžkého a na stránkách MZe naleznete vzor. K HP se vyjadřuje také příslušný správce povodí či toků, takže nabytí právní účinnosti může trvat až 3 měsíce (za předpokladu, že nejsou žádné připomínky).

Povolení pro odběr vody 

Hospodářská zvířata pijí vodu a i na to je potřeba mít povolení. Opět od příslušného vodoprávního úřadu. Předpokládejme, že máte legalizovanou vlastní studnu a z ní budete čerpat vodu pro napájení zvířat. Vodoprávní úřad od vás bude zřejmě chtít vypracovat hydrogeologický posudek (popis hydrogeologických poměrů přímo ve vaší lokalitě, čerpací zkouška na vydatnost studny atd.). Posudek zašlete na úřad a čekáte na rozhodnutí. Náklady na vypracování posudku cca od 3 tis. Kč.

Hodnocení rizika ekologické újmy

Jako zemědělský podnikatel musíte mít také zpracovanou tabulku základního hodnocení rizika ekologické újmy, která se zpracovává v souladu se zákonem č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy.

Termín hodnocení rizika ekologické újmy zní tajemně jako hrad v Karpatech, ale opět to není nic těžkého. Formulář si můžete vyplnit na portále Techem, anebo oslovit specialistu (cena od 1 do 4 tis. Kč.) Vyplněný formulář stačí vytisknout a založit do, nyní už o něco tlustší, složky.

Pohotovostní plán

Jako zemědělský podnikatel v chovu hospodářských zvířat musíte mít zpracovaný a aktualizovaný pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ vzniku mimořádné situace dle § 5 odst. 2 písm. d)  zákona č. 166/1999 Sb. Tento pohotovostní plán je třeba předložit ke schválení krajské veterinární správě a podle tohoto programu pak postupovat.

Vzory pohotovostního plánu naleznete na webu Státní veterinární správy. Dokumenty stačí jen přizpůsobit na vaše hospodářství, zakreslit důležitá místa farmy do mapky (příjezdová místa, ustájení zvířat, zdroj vody atd.), poslat na KVS a přijde vám oražený dokument.

Oznámení o zahájení podnikání krajské veterinární správě

Přestože jste třeba ještě nezačali podnikat v zemědělství, máte dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči povinnost oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dní před zahájením (a ukončením) podnikatelské činnosti v chovu hospodářských zvířat.

Registrace výrobce krmiv

Přestože krmíte zvířata jen a jen vlastním senem, siláží, okopaninami apod., vztahuje se na vás povinnost dodržovat zákon o krmivech a zaslat náležité oznámení na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Nejlepší je zavolat přímo na výše uvedený úřad a zeptat se, co všechno vyžadují. Kromě nezbytného formuláře by to měl být snad už jen kolek na 100 Kč. Podrobnější informace najdete přímo na stránkách ÚKZUZ.

Evidence kam se na farmě podíváš

Evidencí, které musí chovatel hospodářských zvířat, je celá řada, uvádím alespoň některé z nich. Doporučuji níže uvedené evidence vést elektronicky přes Portál farmáře.


Evidence výroby a spotřeby krmiv

Jako registrovaný výrobce krmiv si musíte evidovat, kde a kým bylo krmivo vyrobeno, nakoupeno, spotřebováno a prodáno. Platí to pro seno, senáž, ale i minerální lizy a výživové doplňky. Pokud jedete v režimu ekologického zemědělství, je potřeba sledovat a vykazovat v oblasti výroby a spotřeby krmiv některé údaje navíc. Jde například o evidenci sušiny, původ krmiva a zelené hmoty z pastvy atd.

Evidence produkce a skladování hnojiv a evidence pastvy zvířat

Povinnost vést evidenci hnojení má každý zemědělec, dle zákona č. 156/1998 Sb, a s tím úzce souvisí i vedení evidence pastvy zvířat. Sám se to zatím učím a využívám k tomu aplikace Evidence přípravků a hnojiv na portále eAgri a k tomu nezbytnou příručku EPH snadno a rychle :-)

Evidence léků a léčení zvířat

Záznamy o použití léčivých přípravků a záznamy vedené o výdeji nebo distribuci léčivých přípravků (dle zákona  č. 378/2007 Sb., o léčivech a z navazující vyhlášky č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče) doporučuji vést opět pomocí Registru zvířat na Portále farmáře. Pokud provádíte léčbu v ekologickém zemědělství, máte povinnost evidovat i tzv. farmakologicky účinné látky léků. Současně má režim ekologického zemědělství i jiné ochranné lhůty na maso.

Dobrý tip na závěr

Výše uvedený výčet není zcela jistě úplný. Pokud si chcete být jistější, že splňujete nařízení, zákony a vyhlášky, stáhněte si příručku Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR. Jde o jednoduchý excelovský soubor s checklistem a odkazy na příslušné zákony a vyhlášky.

Ať se vám v zemědělském podnikání daří!

Doporučené odkazy