Smutný je pohled na zarostlé louky a pastviny plné náletových dřevin tady v Beskydech. Vlastníci často na péči o své louky nemají čas, síly anebo to prostě pro ně není důležité, a tak louky zarůstají a zarůstají a každý rok se hranice lesa posouvá… Na neudržované louce pak mizí i původní vzácné druhy rostlin a živočichů. A krajina tak ztrácí estetickou hodnotu a svůj typický beskydský charakter.

Jaká je pak radost, když se povede nějakou takovou pastvinu obnovit! Byl to i případ nedaleké 2 ha orchideové a jalovcové louky, kde se více než 25 let nijak nehospodařilo. Letos na jaře jsme zde odstranili více než 1000 náletových dřevin javorů, jasanů, smrčků a křovin, pastvinu oplotili a zahájili pastvu ovcí. Stálo nás to spoustu času a peněz, ale ten výhled do krajiny, pocit zadostiučinění a pohled na spokojené pasoucí se ovečky stojí za to.

Postup prací

Práce jsme zahájili časně z jara, hned jak slezl sníh (zima byla letos mírná a začali jsme koncem dubna ;-) Nejprve jsme stromky pořezali motorovými pilami (vyplatí se použít starší řetězy), pak naskládali na hromady a pomocí traktoru s drapákovými vidlemi odváželi na jednu obrovskou hromadu. Traktor s čelním nakladačem a hnojnými vidlemi se ukázal jako neocenitelný pomocník a mohu ho na podobné práce vřele doporučit. Všeho všudy se na těch 2 ha odpracovalo přes 500 člověkohodin.

Nicméně práce na obnově pastviny tím neskončila. Bylo ještě potřeba křovinořezem odstranit ostružiní, maliní a podobné křoviny. Začaly se nám také objevovat plevele jako je pcháč oset a jelikož je naše farma v přechodném období pro ekologické zemědělství, nemůžeme používat na jeho vymýcení chemické přípravky. Takže pcháč likvidujeme ručně pomocí vytrhávače plevele Fiskars. A bude to ještě zřejmě běh na dlouhou trať (pokud byste měli nějaký dobrý tip na jeho nechemickou likvidaci, napiště to prosím níže do komentáře).

Klobouk dolů

Při vyžínání náletových dřevin mě myšlenky několikrát přivedly k tomu, jak náročné muselo být v minulosti udělat z lesa horskou louku a pastvinu. Jen s pomocí seker, lopat, krompáčů, koní a ohňů. Naši předkové tak sklidili můj obdiv a respekt. Myslím, že tak tvrdou a zdlouhavou práci si dnes dokážeme jen stěží představit. O to více pak mrzí, když okolní louky, s takovou pílí vytvořené, zarůstají, anebo jsou zalesňovány.

Paměť krajiny

Nejzajímavější ze všeho bylo na pastvině sledovat a obnovovat původní obrysy mezí, krajů políček, hrbů, hranic a odvodňovacích kanálků. Podařilo se nám také nalézt a obnovit hned dvě dávné studánky a prameniště, která kdysi dávno sloužila jako napajedla.

Pastva ovcí pomůže s obnovou travního drnu

Hned jak to bylo trochu možné a louka se více než zazelenala, jsme sem přehnali ovečky. Ty by měly pastvině postupně navrátit živiny, citlivě narušit kopýtky travní drn a pomoci s obnovou této druhově bohaté beskydské orchideové louky.