Ruční kosení orchideové louky

Orchideová vlhká vrchovištní louka na mírném severním svahu na naší ekofarmě byla po dlouhá léta nechávána ladem. Přitom jde o louku s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (například prstnatec májový, prstnatec Fuchsův pravý či mečík střechovitý). Hromadění stařiny zhoršovalo podmínky pro citlivé druhy rostlin a docházelo ke stále většímu zamokření. Navíc území začalo hustě zarůstat dřevinným náletem smrku ztepilého, vrby jívy a vrby popelavé.

Po převzetí luk do naší péče jsme okamžitě zahájili pravidelné ruční kosení a odstraňování dřevinného náletu. Louku není možné kosit těžkou mechanizací, protože by mohlo dojít k další degradaci podmáčeného travního drnu. Pozvali jsme opět několik přátel, kteří nám s ručním kosením a odvozem travní hmoty pomohli. Vstávání ve 4 hodiny ráno a cinkání brousku o ostří kosy má v sobě kus romantiky. Spolu se zaslouženým pivem a gulášem šlo myslím o skvělý způsob relaxace a pobytí s fajn lidmi. Těšíme se na další ročník!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *